Эволюционные особенности развития кариеса у человека
ISBN
978-966-8999-56-7
Рік
2013
Бібліографічний опис

Наукове видання

К 20 Эволюционные особенности развития кариеса у человека. – Киев: Центр памятниковедения Национальной Академии наук Украины и Украинского Общества охраны памятников истории и культуры, 2013. – 80 с., илл.

© Каськова Л. Ф., Зайцев А. В., Артем’ев А. В., 2013
© ЦП НАН України та УТОПІК, 2013
© ВГУЗУ «УМСА», 2013
© ЦОДПА, 2013

Бібліографічна анотація

У виданні представлені результати вивчення карієсу в значній вибірці кісткових останків людей, що які на території сучасної України в IV тис. до н.е. – середині ІІ тис. н.е.

В роботі враховані фактори, які створювали передумови для виникнення каріозної патології, та раніше не завжди підлягали перевірці. Так одні з них в певні моменти еволюції людини були відсутні (або по-різному в різні епохи впливали), а інші просто було неможливо простежити поза тривалого відрізку часу. На основі встановлених змін некаріозного характеру на твердих тканинах стародавньої людини (тобто доступних саме антропологічним дослідженням), робиться спроба порівняння кореляції карієсу з можливими для дефініції параметрами. Аналізується еволюція наукових уявлень про феномен карієсу зубів.

Автори, синтезуючи теоретичні концепції карієсології та дані власного аналізу, прогнозують процес посилення хвороби. Нового розвитку набуває ідея комплексного розгляду одонтопатології і взаємопов’язаних систематизованих відхилень в розрізі єдності індивідуума і популяції в певній хронологічній послідовності.

Робота розрахована на широке коло читачів і фахівців, що займаються проблемами антропології, стоматології, палеопатології, археології та працюють на стику цих наук.

Ім'я видавця
Ім’я Користувача