ФЕДОРІВСЬКИЙ ІДОЛ ТА КУРГАН
ISBN
978-966-8999-38-3
Рік
2011
Бібліографічний опис

Наукове видання

© Супруненко А.Б., 2011.
© Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2011.
© Центр охраны и исследований памятников археологии управления культуры Полтавской облгосадминистрации, 2011.

Супруненко А.Б. Фёдоровский идол и курган. — Киев–Полтава, 2011. — 84 с., 4 вкл. — (Национальная Академия наук Украины. Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. Центр охраны и исследований памятников археологии управления культуры Полтавской облгосадминистрации).

Бібліографічна анотація

У виданні аналізуються матеріали розкопок рідкісної археологічної пам’ятки фіналу раннього бронзового віку в Лівобережному Подніпров’ї — Федорівського кургана, дослідженого в Карлівському районі Полтавської області, з яким пов’язана знахідка ідола з багатою іконографією другої чверті ІІ тис. до н.е. Наводиться опис й інтерпретація зображень видатного взірця культової монументальної пластики степового населення епохи бронзи — Федорівського ідола, а також дані про нові знахідки статуарних монументів в Дніпровському лівобережному терасовому Лісостепу межиріччя Псла та Ворскли.

Для археологів, істориків релігії та стародавнього мистецтва, викладачів вузів і студентів, краєзнавців.

Ім'я автора
Ім'я видавця
Ім’я Користувача