Историческая география Переяславской земли
ISBN
978-5-93061-131-1
Рік
2019
Бібліографічний опис

Наукове видання

Моргунов Ю.Ю. Историческая география Переяславской земли (Святослав Игоревич — Ярополк Владимирович) / Ю. Ю. Моргунов; [отв. ред. А. А. Медынцева]; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. — Вологда: Древности Севера, 2019. — 375 с.: ил.

© Моргунов Ю. Ю., 2019.
© Институт археологии РАН, 2019.
© Оформление. ООО «Древности Севера», 2019.

Бібліографічна анотація

Монографія присвячена вивченню історичної географії основної (південної) частини Переяславської землі протягом другої половини X ст. - 1132 р. — це час формування, оборонного та політичного розквіту землі-князівства. Дослідження засноване на комплексному аналізі літописних і археологічних джерел на тлі деталізованої ландшафтної характеристики регіону. Основним джерелом роботи є залишки фортечних споруд: це дає змогу багато в чому уточнити хід формування землі-князівства, динаміку її розвитку і локалізацію населених пунктів. Не обділені увагою найважливіші військові та торгові шляхи, хід християнізації південно-східній околиці Русі та характер зміни внутрішніх і зовнішніх кордонів Переяславської землі.

Для істориків, географів, археологів, музейних працівників, краєзнавців і студентів.

Ім'я автора
Ім’я Користувача