Християнські старожитності Лівобережної України
ISBN
966-7628-00-0
Рік
1999
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць

© ІА НАН Укрїни, 1999
© ВЦ "Археологія" ЦОДПА, 1999
© Автори статей, 1999
© Обкладинка, оригінал-макет ВЦ "Археологія", 1999

Християнські старожитності Лівобережної України : збірник наукових праць / Відп. ред. Супруненко О.Б. — Полтава : Археологія, 1999. — 184 с.: 26 іл. — Укр., рос., англ. м. — (НАН України. Ін-т археології. Полтав. обл. держ. адміністрація. Управління культури. Управління у справах релігій. Центр охорони та досліджень пам'яток археології).

Бібліографічна анотація

Збірник містить наукові статті з проблем археології, історії Давньої Русі, пізнього українського середньовіччя, історії християнської релігії, проблем пам'яткоохороництва, що присвячені вивченню християнських старожитностей Лівобережної і Середнього Подніпров'я — Полтавщини, Київщини, Сумщини, Харківщини, Черкащини та Чернігівщини.

Для археологів, істориків, релігієзнавців, краєзнавців, співробітників музеїв, широкого кола читачів.

Ім’я Користувача