Курган з угорським некрополем у пониззі Псла
ISBN
978-966-8999-14-7
Рік
2007
Бібліографічний опис

Наукове видання

© Супруненко О.Б., 2007
© Доповн.: Кулатова І.М., Маевська С.В., Шерстюк В.В., 2007
© Додатки: Артем’єв А.В., Журавльов О.П., 2007
© Центр охорони та досліджень пам'яток археології, 2007
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2007
© Інститут археології НАН України, 2007

Супруненко О.Б.,за участю Кулатової І.М., Маєвської С.В., Шерстюка В.В. Курган з угорським некрополем у пониззі Псла: Наукове видання / Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — Київ-Полтава, 2007. — 108 с.: іл. — Серія "Старожитності околиць Комсомольська". — Частина VI
 

Бібліографічна анотація

У дослідженні наводиться опис та культурно-хронологічна характеристика поховальних комплексів кургану поблизу с.Дмитрівна у пониззі р.Псел, в околицях м.Комсомольськ Полтавської області, вивченого у ході охоронних археологічних робіт в зоні спорудження металургійного комбінату ТОВ "Ворскла Сталь". 
Публікуються матеріали досліджень близько 30 поховань та ін. об’єктів доби енеоліту, бронзового і раннього залізного віків, впускних поховальних комплексів середньовічної епохи — унікального дитячого некрополю давніх угрів часу їх перебування у Середньому Подніпров’ї.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.
 

Ім’я Користувача