Кургани Нижнього Припсілля
ISBN
978-966-8999-34-5
Рік
2011
Бібліографічний опис

Наукове видання

© Супруненко О.Б., Шерстюк В.В., 2011
© Додаток: Артем’єв А.В., 2011
© Інститут археології НАН України, 2011
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2011
© ЦОДПА УК ПОДА, 2011

Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Кургани Нижнього Припсілля = The Lower Psel Mounds. – Київ, 2011. – 472 с. + 24 кол. вкл.; 384 іл.

Бібліографічна анотація

Робота вводить до наукового обігу й атрибутує значну групу поховальних пам’яток від епохи енеоліту до середньовіччя басейну Нижнього Псла на Полтавщині, досліджених у ході систематичних науково-рятувальних робіт в зонах будівництва гірничо-збагачувальних підприємств Комсомольського мікрорегіону 2007-2011 рр. У монографічному дослідженні вміщений нарис історії археологічних досліджень басейну Нижнього Псла, наведений опис досліджених поховальних та ін. комплексів, здійснений аналіз відомих старожитностей ряду епох, доповнений оглядом антропологічних матеріалів з розкопаних курганів, відповідними покажчиками, значною кількістю ілюстрацій.
Для археологів, істориків, викладачів вишів та загальноосвітніх шкіл, працівників музеїв, краєзнавців.

Ім’я Користувача