Нові археологічні дослідження на Кременчуччині
ISBN
966-8892-10-0
Рік
2006
Бібліографічний опис

Наукове видання

© Супруненко О.Б., Ш ерстюк В .В ., 2006
© Інститут археології НАН України, 2006
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2006
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2006
 

Супруненко О. Б., Шерстюк В.В. Нові археологічні дослідження на Кременчуччині: Наукове видання. — Київ-Полтава: Вид-во “Фірма "Техсервіс", ВЦ "Археологія", 2006. — 146 с.: іл. — (Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України. Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).
 

Бібліографічна анотація

У дослідженні наводиться опис і культурно-хронологічна характеристика більше 200 пам’яток археології — поселень, окремих курганів та їх груп у пониззі р.Псел, у межах Кременчуцького району та в околицях м. Комсомольськ Полтавської області, виявлених і обстежених у ході розвідок в зоні Біланівського, Єристівського, Лавриківського та Горішнє-Плавнівського родовищ залізистих кварцитів ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".
Публікуються матеріали досліджень поселення давньоруського часу, гетьманської та новітньої доби на території історичної частини міста Кременчук, серед яких — рештки житлово-господарського комплексу, знищеного за монголо-татарської навали.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.
 

Ім’я Користувача