Охорона та досліждень пам'яток археології
ISBN
966-8892-16-Х
Рік
2006
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць

© Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 2007
© Бровко Н.Д., Верещака В.М., Володарець-Урбанович Я.В., Гейко А.В., Годзенко В.Д., Головко І.В., Калашник Є.С., Коротя О.В., Кулатова І.М., Лугова Л.М., Луговий Р.С., Мельникова І.С., Осадчий Є.М., Приймак В.В., Сапєгін С.В., Супруненко О.Б., Тимощук А.І., Тітков О.В., Шерстюк В.В., 2006

Охорона та досліждення пам'яток археології : Матеріали 7-го науково-практичного семінару : Зб. наук. статей / Редкол.: Гаврилюк Н.О., Годзенко В.Д., Супруненко О.Б. та ін. — Полтава : Вид-во "Фірма "Техсервіс", 2006. — 72 с.

Бібліографічна анотація

До уваги читача пропонуються матеріали 7-го науково-практичного семінару, присвяченого охороні та дослідженню пам'яток археології, проблемам підготовки археологічної частини тома "Зводу пам'яток історії та культури" по Полтавській області, досвіду роботи над виданням, пропозиціям щодо діяльності археологів і краєзнавців Полтавської та Сумської області.

Для археологів, істориків, пам'яткоохоронців, краєзнавців.

Ім’я Користувача