Оновлення бібліотеки: видання про пам’ятки регіонів полтавського краю

Регіональні: Машівка, Карлівка, Хорол.

Продовжуємо публікувати короткі дайджести з крайніх завантажень видань у нашу електронну бібліотеку. Сьогодні представляємо вам рубрику 
«Видання про пам’ятки регіонів». 
Особливу увагу заслуговує видання щодо розкопок рідкісної археологічної пам’ятки фіналу раннього бронзового віку в Лівобережному Подніпров’ї — Федорівського кургана, дослідженого в Карлівському районі, де і був знайдений так званий Федорівський ідол.
У даній групі видань «пощастило» Хорольщині, колишнім Машівському та Карлівському районам. 

«Хорольщина: від давнини до сьогодення: збірник наукових праць та матеріалів конференції». 2017.

До збірника на честь 100-річчя від дня заснування Хорольського районного краєзнавчого музею вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень ювілейної наукової конференції «Хорольщина: від давнини до сьогодення» (м. Хорол Полтавської обл., 26 квітня 2017 р.), що презентують краєзнавчий та музейний виміри в діяльності закладів культури, науки Полтавської області і Хорольського району, сторінки 900-річної історії міста Хоролу.

https://www.codpa.org.ua/khorolschina-vid-davnini-do-sogodennya978-966-8999-80-3?fbclid=IwAR2bOGhY8aLPGpiGHi9jqOoAWeqlpkGCPn2g1ktwJaO7R5yNdY4IOCEfhEA

 

Гавриленко І.М., Кожевнікова О.М., Менчинський Д.А., Степанович С.П., Супруненко О.Б. 
«Старожитності Хоролу». 1994.

Видання розкриває сторінки стародавньої історії міста Хоролу Полтавської області, вперше подає відомості про археологічні пам'ятки на території та в околицях міста, численні археологічні знахідки. Публікуються результати обстежень поселень епохи бронзи, скіфського та давньоруського часу по р. Хорол, окремі знахідки зрубного, скіфського, сарматського та ранньослов'янського часу.

https://www.codpa.org.ua/index.php/starozhitnosti-khorolu?fbclid=IwAR0lG9pNAKRstKApqtfcliJtmMPpayjNn3lFLl-f_EW6GCP9M6RJTrg4bV4

 

Кулатова И.Н., Супруненко А.Б.
«Археологические памятники Машевского района Полтавской области». 1998.

У виданні міститься перелік відомих на 1987 р. археологічних пам'яток і знахідок на території Машівського району Полтавської області, зазначено їх місцезнаходження, визначається культурна приналежність. В кінці каталогу приведені літературні та архівні джерела, в яких читач може знайти більш повні дані про пам'ятники.

https://www.codpa.org.ua/index.php/arkheologicheskie-pamyatniki-mashevskogo-rayona-poltavskoy-oblasti?fbclid=IwAR0903iS-oGN6jkvuRQ6TF40aEo3tTibcDvPq3O439EYiqXoUJYfFow8Fzo

 

Супруненко А.Б. 
«Археологические памятки Карловского района Полтавской области». 1990.

У черговому виданні серії «Археологічні пам'ятки Полтавщини» міститься перелік відомих на 1988 рік археологічних пам'яток і знахідок на території Карлівського району Полтавської області, зазначено їх місцезнаходження, визначається культурна приналежність. Публікується комплекс кургану епохи бронзи у с. Федорівка, біля якого виявлено антропоморфна стела епохи раннього металу з багатою іконографією, знахідки з розкопок курганів у с. Климівка / роботи М. Я. Рудинського і А. К. Тахтая 1926 г. / і ін. Матеріали. В кінці каталогу наведено список літературних і архівних джерел, в яких читач може знайти більш повні дані про пам'ятники.

https://www.codpa.org.ua/index.php/arkheologicheskie-pamyatniki-karlovskogo-rayona-poltavskoy-oblasti?fbclid=IwAR2P3rvGmzAwZRkSkDuHC8zVPoL5ubrNUFBUiY75QHpncQooZu-R43w1AQo

 

Кулатова І.М., Супруненко О.Б. 
«Кургани поблизу с. Дмитрівка у межиріччі Ворскли та Орелі». 1999.

У виданні публікуються результати охоронних археологічних розкопок 1996 р. курганів доби бронзи з поховальними комплексами культури багатоваликової кераміки та зрубної культури біля с. Дмитрівка Машівського району Полтавської області, розташованих на лівому березі р. Мокра Лип’янка (басейн р. Орель).

https://www.codpa.org.ua/index.php/kurgani-poblizu-s-dmitrivka-u-mezhirichchi-vorskli-ta-oreli966-95374-8-7?fbclid=IwAR2Mv0rXNfTH2mjDuFDPxTKftcaqkqeEN8Q4yzGDPIMvhMu3nJ4EGrsSsFk

 

Супруненко А.Б. 
«Фёдоровский идол и курган». 2011.

У виданні аналізуються матеріали розкопок рідкісної археологічної пам’ятки фіналу раннього бронзового віку в Лівобережному Подніпров’ї — Федорівського кургана, дослідженого в Карлівському районі Полтавської області, з яким пов’язана знахідка ідола з багатою іконографією другої чверті ІІ тис. до н.е. Наводиться опис й інтерпретація зображень видатного взірця культової монументальної пластики степового населення епохи бронзи — Федорівського ідола, а також дані про нові знахідки статуарних монументів в Дніпровському лівобережному терасовому Лісостепу межиріччя Псла та Ворскли.

https://www.codpa.org.ua/index.php/fedorivskiy-idol-ta-kurgan978-966-8999-38-3?fbclid=IwAR2kuYQn3EXGFhco9B83RW7_TBeCTn24VrLgR8ni_9Vr7aswKtov-eYj8Xo

жов 13, 2021
74
1
min read