Останній жовтневий дайджест з оновлення бібліотеки: джерела видань

Графіка Юлії Деркач

Останнім нашим жовтневим дайджестом буде публікація про видання, що стосуються найдавніших джерел з історії нашого краю: свідчень мандрівників, істориків, археологів, на які спираються науковці та журналісти при підготовці й вивченні матеріалів. Наведені свідчення не втратили актуальності і сьогодні. Тож приємного читання!

Тимченко В.М. Турецький мандрівник Евлія Челебі про фортеці Полтавщини середини XVII ст. 2005.

До уваги загалу пропонуються свідчення відомого турецького мандрівника Евлії Челебі про міста і містечка Полтавщини середини XVII ст. У десяти книгах “Опису подорожі” містяться не тільки детальні дані про Стамбул, Бурсу, Ізмиг, Трабзон, Крим, Кавказ, Іран, Анатолію, Сирію, Палестину, Австрію, Німеччину, Єгипет, Судан та Ефіопію, а й Українські землі. У 1657 та 1666 роках мандрівник побував й на Полтавщині. Саме уривки з описами Лубен, Кобеляк та Кременчука із коментарями і складають основу зміста видання.

https://www.codpa.org.ua/index.php/tureckiy-mandrivnik-evliya-chelebi-pro-forteci-poltavschini-seredini-xvii-st966-8892-03-8?fbclid=IwAR2LvpuiXmzJq9lt8mtjuG1zebGcOrIvMlMG8KiaAfA8yL2QNGHjhl1Pcig

Зуєв В. Ф. Полтавщина в "Путешественных записках" 1781 року. 1999.

Праця академіка Санкт-Петербурзької Академії наук В.Ф. Зуєва (1754-1794) зберегла описи природи, господарської діяльності населення сіл та міст Полтавщини, назавжди залишивши у подорожніх записках яскраві картини розвитку Полтави і Кременчука в останній чверті XVIII ст. У роботі наводиться чимало фактів щодо історії забудови міст, появи перших закладів освіти, розвитку міського господарства і регулярного архітектурного планування, здійснений огляд найдавнішої історико-культурної спадщини краю.

https://www.codpa.org.ua/index.php/poltavschina-v-puteshestvennykh-zapiskakh-1781-roku966-95374-9-5?fbclid=IwAR0eJElGAv4YV2QqwyrBRmO8NxFm0vDt1SPvuogIDyD-bDE686qfWJf2SPU

Ляскоронський В. Г. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр. Псла та Ворскли. 1995.

У виданні репринтно відтворена одна з найцікавіших археологічних праць Василя Григоровича Ляскоронського (1859-1928) — відомого українського археолога, історика, нумізмата, уродженця історичної Полтавщини, вихованця Лубенської чоловічої гімназії, присвячена одному з перших описів старожитностей від доби неоліту до пізнього українського середньовіччя на берегах рр. Ворскли і Псла в межах сучасної Полтавської та Сумської областей України.

https://www.codpa.org.ua/index.php/gorodischa-kurgani-i-dovgi-zmievi-vali-za-techieyu-rr-psla-ta-vorskli?fbclid=IwAR3wJtru9yWiFU8cQQwv3YZMPFcfWJRszeMdAS_dfBJ1KYfyZ4BeUhPOQTs

Бучневич В. Є. Полтавські підземелля. 1999. 

Невелика праця В.Є. Бучневича (1860-1928) присвячена загадковим підземним споруда міста Полтави, так званим, підземеллям – підземним ходам, схованкам, льохам тощо, спорудженим за доби пізнього українського середньовіччя. Робота, не дивлячись на більше ніж 100-літній вік, не втратила своєї актуальності та новизни і продовжує залишатися одним з найбільш докладних та цікавих досліджень, присвячених стародавнім полтавським підземним комунікаціям XVII-XVIII ст.

https://www.codpa.org.ua/index.php/poltavski-pidzemellya966-95374-5-2?fbclid=IwAR19HVlnZ8q5fu2V7-LD5VtjNarP-TXMk3lpBXMQInNxT9OSXFc4oSfVx_U

жов 23, 2021
20
1
min read