Старожитності Лівобережного Подніпров’я 2019
ISBN
978­617­633­250­3
Рік
2019
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць. До 80–річчя В.П.Андрієнка.

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2019.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2019.
© Автори статей, 2019.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2019 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions — 2019: збірник наукових праць. До 80–річчя В. П. Андрієнка/ Центр пам’яткознавства НАН Україниі УТОПІК; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [ред.кол.: Ковальова І. Ф., Кулатова І. М., Михайлина Л. П. та ін.; наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.]. — Київ; Полтава: Дивосвіт, 2018. — 160 с., VІІІ кол. вкл. 

Бібліографічна анотація

Вміщено статті та публікації археологів — дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 80–річчю від дня народження відомого  українського археолога, доцента, кандидата історичних наук Владислава Петровича Андрієнка.

Видання об’єднало дослідження з історії археології, археології бронзового і раннього залізного віку, середньовіччя та козацької епохи, підготовлені за матеріалами XVI міжобласного наукового семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» в м.Полтаві.

Для  археологів,  істориків,  пам’яткоохоронців, співробітників музеїв,краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини і Дніпровського Лівобережжя України.

Ім’я Користувача