Старожитності околиць Комсомольська
ISBN
966-8892-00-3
Рік
2005
Бібліографічний опис

Наукове видання

©Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 2005
©Супруненко О Б., Кулакова І.М.. Мироненко К.М.. Артем'єв А IV. Маевська С.В., 2005
© Видавництво “ Фірма “ Техсервіс", 2005

Супруненко О.Б., Кулатова І.М., Мироненко К.М., Артем'єв А.В., Маевська С.В. Старожитності околиць Комсомольська: Колективна монографія / Центр пам'яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології Національної Академії наук України. Державне підприємство “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України”. Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації.— Вид. 2-е, доп. — Київ-Полтава: Вид-во "Фірма "Техсервіс",2005. — 140 с.: іл.,1с. вкл. – Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина І. 

Бібліографічна анотація

У дослідженні наведено опис та культурно-хронологічну характеристику понад 60 комплексних пам'яток, розташованих на території та в околицях м.Комсомольськ Полтавської област і, охарактеризовані об’єкти археології та окремі знахідки, виявлені під час обстежень. 
Публікуються результати археологічних розкопок групи курганів III поблизу с.Волошине, неподалік Комсомольська, дослідженої в ході охоронних археологічних робіт 2003 р. на території Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", у пониззі р.Псел. Подається опис та культурнохронологічна інтерпретація понад 40 поховальних комплексів та інших об'єктів епохи енеоліту, бронзового і раннього залізного віків, доби середньовіччя, стратиграфія курганів, а також опис місцезнаходжень різних епох, що вивчалися археологічно.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців та краєзнавців.

Ім’я Користувача