Старожитності Посулля  2016.
ISBN
978-966-8999-76-5
Рік
2016
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.
Пам’яті Ф.І. Камінського(1845–1891).

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2016.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016.
© Автори статей, 2016.

 Старожитності Посулля = Anti quities of the Sula Regions : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр охорони та  досліджень пам’яток археології  Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. – 176 с.

Бібліографічна анотація

Вміщені статті археологів та музейників – дослідників старожитностей Посулля епох палеоліту – пізнього середньовіччя. Особлива увага у представлених роботах приділена науковій спадщині відомого лубенського археолога, краєзнавця і педагога Федора Івановича Камінського (1845–1891), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля.

Ім'я видавця
Ім’я Користувача