Старожитності Посулля 2017
ISBN
978-966-8999-84-0
Рік
2017
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.
Пам’яті С.К. Кульжинського(1867–1843).

© Автори статей, 2017.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2017.
© ПКМ ім. В. Кричевського, 2017.

Старожитності Посулля = Antiquities of the Sula Regions. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867–1943): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; 
Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради;
Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.:Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 184 с., іл., IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація

Вміщені статті музейників та археологів – дослідників старожитностей Посулля і музейних колекцій. 
Особлива увага в роботах приділена науковій та музейній спадщині відомого лубенського етнографа, краєзнавця і педагога Сергія Климентійовича Кульжинського (1867–1943), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля і Полтавщини.

Ім'я видавця
Ім’я Користувача