Старожитності Посулля 2018
ISBN
978-966-8999-93-2
Рік
2018
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць
100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018)

© Автори статей, 2018.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2018.
© ЦОДПА, 2018.
© ЛКМ ім. Г. Я. Стеллецького, 2018.

Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Управл.культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л.,Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К.: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – 252 с., IV кол. вкл.

 

Бібліографічна анотація

Вміщені статті і публікації музейників, краєзнавців, археологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців та природознавців – дослідників старожитностей та культурної спадщини Посулля, історії Лубенщини, колекцій Лубенського краєзнавчого музею імені Г. Я. Стеллецького. Особлива увага в роботах приділена науковій і музейній діяльності фундатора музею, археолога та спелестолога Г. Я. Стеллецького (1878–1949), видатним лубенцям, які допомагали створенню музейного осередку в Лубнах, колекціям закладу, а також археологічним,історичним та етнографічним дослідженням в Лубенському районі й Нижньому Посуллі.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїві краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Посулля та Полтавщини.

Ім'я видавця
Ім’я Користувача