Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Гребінківська міська територіальна громада
ISBN
978-966-372-831-5
Рік
2021
Бібліографічний опис

Наукове видання

© Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, 2021.
© Автори статей, 2021.
© Фото і рис.: В. А. Андрієць, І. Ю. Биков, І. О. Курницька, Т. В. Менчинська, Н. М. Сиволап, О. В. Сидоренко, О. А. Скирда, О. Б. Супруненко, О. М. Ткаченко, О. В. Торяник, В. В. Шерстюк, 2021.

Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Гребінківська міська територіальна громада / Упорядк., ред., підг. до друку Супруненка О. Б., Скирди О. А., вступ. ст. Скирди О. А., Супруненка О. Б., Кигим С. Л., Бикова І. Ю.; авт. статей: Андрієць В. А., Безвиненко Л. А., Биков І. Ю. та ін. – Полтава; Харків : ТОВ «Майдан», 2021. – 280 с.: іл.

Бібліографічна анотація

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію публікацій матеріалів до «Зводу пам’яток історії та культури України», що знаходяться на території Полтавської області. Цей випуск присвячений пам’яткам природи, археології, історії, архітектури та історії техніки, котрі розташовані на території Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області.

Ім'я видавця
Ім’я Користувача