ЗВІД ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ISBN
978-966-192-010-0
Рік
2008
Бібліографічний опис

Наукове видання

© ЦОДПА, 2008.
© Автори статей, 2008.
© Полтавський літератор, 2008.

Упорядн., наук. ред. Супруненко О.Б. – Авт.: Андрієць В.А., Башкатов Ю.Ю., Бережна В.В., Гавриленко І.М., Каркач Г.І., Кириченко В.Я., Кулатова І.М., Лісняк В.М., Лямкін В.В., Мироненко К.М., Мокляк В.О., Некрасова Г.М., Поляков В.М., Прибутько О.Є., Прядко А.І., Сидоренко О.В., Стахів М.П., Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. – Укл. покажчиків: Пуголовок Ю.О., Хорєв С.В., Шерстюк В.В.; укл. схем: Менчинська Т.В., Супруненко О.Б., Тимощук А.І., Шерстюк В.В. – Київ–Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 148 с.: іл. + 4 с. вкл.

Бібліографічна анотація

Пропоноване увазі читача видання входить до серії публікацій матеріалів «Зводу пам’яток історії та культури України», що знаходяться на території Полтавської області. 
Цей випуск присвячений пам’яткам природи, археології, історії, монументального мистецтва, котрі розташовані в адміністративних межах Комсомольської міської ради Полтавської області.

Ім’я Користувача