ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Археологічний літопис Лівобережної України

ISBN:
Рік: 2006
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Археологічний літопис Лівобережної України, число 2*2006.
© Archaeological chronicle of the Left Bank of Ukraine scientific magazine no. 2*2006.

Археологічний літопис Лівобережної України. 100-річчю від початку археологічних досліджень Більського городища присвячується. — Полтава: Археологія, 2006. — № 2 (20). — 126 с.

Бібліографічна анотація:

В цьому числі журналу було продовжено публікації матеріалів Міжнародної наукової конференції «Більське городище в контексті вивчення старожитностей ранньозалізного віку Європи» присвячену 100-річчю від початку археологічних досліджень унікального комплексу пам’яток на території Більська та його округи. Вказана конференція відбулась на базі ІКЗ “Більськ” 7-9 червня 2006 року.

Основними проблемами статей в журналі, стали проблеми вивчення Більського городища, його зв’язки з найблищими районами України та в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку в цілому в Європі, також розглядалось питання охорони та збереження унікальної комплексної пам’ятки яким є Більське городище.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко