ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Перелік послуг, які може надавати Центр на договірній основі:

1) методичний та юридичний супровід охорони археологічної спадщини:

– консультації та підготовка спеціалізованих відповідей на запити щодо охорони археологічної спадщини на території громади, інформацій, довідок тощо;

– методичний супровід укладання охоронних договорів;

– інші методологічні консультації та вирішення поточних питань у секторі охорони археологічної спадщини на території громади.

 

2) роботи з виявлення та фіксації об’єктів культурної спадщини, їх інвентаризація та моніторинг, укладання відповідних актів огляду технічного стану та актів стану збереження.

Згідно ст. 3 Розділом VІ Наказу Міністерства культури України від 27.06.2019  за № 501 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» виконавчими органами сільської, селищної, міської ради здійснюється постійний моніторинг (не рідше 1 разу на рік) щодо об’єктів культурної спадщини, які розміщені на території, на яку поширюється повноваження таких органів.

Відповідно до ст. 4 Розділу VІ Наказу Міністерства культури України від 27.06.2019  за № 501 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» виконавчими органами сільської, селищної, міської ради здійснюється періодичний моніторинг (не рідше 1 разу на 5 років) цих же об’єктів, шляхом збору, обробки та аналізу інформації про об’єкт культурної спадщини та територію, що охороняється з безпосереднім візуальним обстеженням його на місці.

Центр, як спеціалізована науково-дослідна та пам’яткоохоронна установа, може взяти на себе виконання вищевказваних робіт та заходів.

 

3) підготовка та оновлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини для їх внесення до Переліку об’єктів культурної спадщини:

— Списку щойно виявлених об’єктів (історична довідка, матеріали фотофіксації),

— Реєстру нерухомої культурної спадщини у якості пам’ятки (облікова картка, два акти, історична довідка),

Сюди ж входить науково-методологічний супровід зазначеної документації для проходження нею Консультативної ради при ДКіТ ПОВА.

Згідно ст. 10 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють діяльності науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини.

Відповідно до ст. 5 Розділу VІ Наказу Міністерства культури України від 27.06.2019  за № 501 «Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» науковими установами (наприклад, ― нашим Центром) самостійно або ж на замовлення органів охорони культурної спадщини (якими є, зокрема, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради) проводяться відповідні дослідження з метою виявлення об’єктів культурної спадщини, складання на них облікової документації, визначення зон охорони або одержання нових знань про пам’ятку, її характерні властивості, територію, режим використання, а також у разі змін стану пам’ятки, виникненням загрози для її збереженості.

Центром можуть бути виконані усі вище зазначені роботи на об’єкти археологічної спадщини, а також – на окремі пам’ятки інших видів (історія, архітектура тощо), за домовленістю та необхідністю.

 

4) проведення досліджень з метою виявлення об’єктів культурної спадщини, визначення їх зон охорони або одержання нових знань про пам’ятку, її характерні властивості, територію, режим використання.

 

5) археологічні науково-рятівні та охоронні дослідження – розкопки, розвідки (після отримання Відкритого листа та Дозволу МКіІП).

 

6) пошукові дослідження (здійснення науково-дослідних робіт з пошуку та перепоховання жертв військово-політичних репресій 1 пол. ХХ ст.) (після отримання дозволу МКіІП).

 

7) підготовка історичних довідок, інформацій, укладання переліків, виготовлення інформацій та картографічних матеріалів для підготовки проєктів ОВД, Генеральних планів та ІАОП, стратегій розвитку територій та громад тощо, інші науково-бібліографічні дослідження, рецензування облікової та науково-проєктної документації, підготовка туристичних маршрутів, організація екскурсій, створення графічних та відеопрезентацій для розвитку культурно-туристичного потенціалу, організація виготовлення вказівників та охоронних дошок тощо;

 

8) розроблення науково-проєктної документації про визначення меж та режимів використання території пам’ятки та визначення меж та режимів зон охорони археологічної пам’ятки, виконання грошової оцінки археологічної пам’ятки;

 

9) підготовка і друк поліграфічної туристичної, пам’яткоохоронної наукової та науково-популярної літератури щодо пам’яток культурної спадщини.