ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Про організацію

Комунальний заклад “Центр охорони та досліджень пам’яток археології” Полтавської обласної ради розпочав свою роботу з жовтня 1993 р. (до грудня 2018 р. — як Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обласної державної адміністрації).

За 29 років своєї діяльності став відомим науково-дослідним і пам’яткоохоронним закладом обласного підпорядкування, знаним в Україні і поза її межами як наукова, пам’яткоохоронна й видавнича організація, центр краєзнавчої та науково-просвітницької роботи. На сьогодні в Україні це єдиний заклад такого типу та форми власності. Центр діє в галузі культури і науки, має колекції музейного характеру (антропологічну, документальну, археологічні збірки тимчасового зберігання), що входять до державної частини Музейного фонду України. Майже щороку Центром проводяться археологічні обстеження усієї території області на предмет виявлення, фіксації та наступного виготовлення облікової документації на археологічні об’єкти краю. Кількість обстежених таких об’єктів порахувати важко, але відповідно до звітної документацій їх кількість з часу існування Центру вже перевалила за 5 тисяч.

Основна місія роботи закладу — охорона та збереження найдавніших культурних цінностей Полтавщини — археологічної спадщини.

Напрямки діяльності.

Науково-рятівна польова дослідницька сфера. Майже щороку заклад здійснює самостійні чи партнерські археологічні дослідження в межах області. За весь час існування Центру масштабні науково-рятівні розкопки (яким часто передували розвідки) проведені в зонах новобудов та інтенсивної господарської діяльності в Полтаві (1997-2017 рр.), Єристівському, Лавриківському та Біланівському ГЗК (2003-2016 рр.), Більського археологічного комплексу (2001-2010), в окремих містах та містечках області, в околицях окремих населених пунктів, у зонах новобудов автошляхів. Завдяки цим роботам музейні фонди України поповнюються десятками тисяч експонатів.
Одним із основних завдань Центру є розвідкові обстеження території усієї області з метою інвентаризації відомих, виявлення та фіксації нових археологічних об’єктів, як для створення бази даних цих пам’яток, укладання облікової документації, так і з метою моніторингу дотримання пам’яткоохоронного законодавствая під час виготовлення проектної землевпорядної документації на земельні ділянки в межах усієї області. Завдяки цим розвідковим роботам археологічні пам’ятки отримують свою “легалізацію” та стають об’єктами охорони.
Важливий сектор діяльності — наукові дослідження та популяризація археологічної науки. Упродовж часу існування закладу було організовано 16 профільних семінарів «Охорона та дослідження пам’яток археології», численна кількість тематичних конференцій. Вони, а також багато інших наукових досліджень працівників Центру й археологів усієї України, ставали підвалинами підготовки та випуску в світ серійних періодичних видань: Полтавський археологічний збірник (5 випусків, 1993-1999 рр.), широко знаного «Археологічного літопису Лівобережної України» (1998-2009 рр.), й існуючого на разі видання «Старожитності Лівобережного Подніпров’я» (з 2010 р.). Окрім серійних світ побачила велика кількість монографічних досліджень, на порядок більше — наукових та науково-популярних публікацій з археологічної проблематики.

Штат.

Майже півтора десятиліття Центр очолював відомий український археолог, заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, член Польового комітету Інституту археології НАН України та Науково-методичної ради з питань культурної спадщини Міністерства культури України Олександр Борисович Супруненко. Спочатку як директор, а потім як провідний науковий співробітник (до грудня 2016 р.) він очолював Полтавську експедицію ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» ІА НАН України. Автор понад 1600 наукових публікацій, в т. ч. 54 монографій, науково-довідкових, публіцистичних книг і підручників.

У 2008-2019 рр. Центром керувала Ірина Миколаївна Кулатова, археолог, пам’яткоохоронець, фахівець в галузі археології раннього залізного віку. Організатор більше півтора десятків наукових конференцій, редактор і член редколегій чотирьох десятків видань, автор численних наукових праць, як монографічних, наукових публікацій, так і у складі енциклопедично-довідкових (автор, співавтор та член редколегії понад 60 видань, та автор понад 250 праць наукового та науково-популярного характеру).

З травня 2019 року, Центр очолює В’ячеслав Вікторович Шерстюк – історик, археолог, пам’яткознавець. Він є автором майже 200 наукових публікацій, автором і співавтором 30 колективних монографій та наукових праць енциклопедичного характеру.

Штат Центру в різні роки складав від 12 до 20 од., з яких до 6-8 осіб були науковцями-археологами — це спеціалісти, магістри історії, кандидати наук — археологи, історики, архітектор, які виконують не тільки роботи з наукової археологічної експертизи, опису й первинного обліку пам’яток, а й ведуть науково-дослідницьку роботу. Більшість з них є авторами 40-100 наукових праць, у т.ч. 3-10 наукових книг або колективних наукових досліджень, окремих монографій.

Керівний склад

Центру охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обласної ради.

В’ячеслав Шерстюк

Директор

Планує, координує і здійснює управління всіма видами діяльності організації.

Едуард Яковенко

Заступник директора з господарської діяльності

Оксана Малік

Завідувач науково-дослідним сектором інформаційного забезпечення

Стратегічне та оперативне керування напрямком з популяризації діяльності Центру, проєктний менеджмент, пошук, створення, написання грантових заявок, впровадження грантових проектів.

Наталія Сеник

Головний бухгалтер

Організовує роботу бухгалтерської служби

Андрій Артєм’єв

Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, завідувач Лабораторією медичної та історичної антропології Центру

Ірина Кулатова

Провідна наукова співробітниця

Констянтин Мироненко

Завідувач відділу

Михайло Коваленко

Завідувач відділу

Віталій Сальніков

Старший науковий співробітник

Альона Коверко

Старша наукова співробітниця

Наталія Латюк

Бухгалтерка

Юлія Деркач

Наукова співробітниця

Алла Юрченко

Молодша наукова співробітниця

Володимир Філонченко

Молодший науковий співробітник

Оксана Кравченко

Бібліотекарка

Центр охорони та досліджень пам'яток археологіїготовий до співробітництва

Відкриті до партнерства та спільних проектів у напрямку дослідження, охорони і популяризації історико-культурної спадщини, науково-рятівної та науково-дослідницької роботи у сфері археології.

Зв'язатися з нами