ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Археологія і давня історія України

ISBN: 978-966-02-5429-9, 978-966-8999-39-0
Рік: 2011
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Аксьонов В. С., Артем’єв А. В., Боталов С. Г., Головко І. В., Грудочко І. В., Єльніков М. В., Комар О. В., Кулатова І. М., Маєвська С. В., Моця О. П., Приймак В. В., Пуголовок Ю. О., Скирда В. В., Скирда І. М., Супруненко О. Б., Ходас В. О., Фасій Г. І., Чурилова Л. М., 2011.
© Інститут археології НАН України, 2011.
© Центр пам’яткознавства НАНУ і УТО ПІК , 2011.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА, 2011.

Археологія і давня історія України. Вип. 7. Мадяри в Середньому Подніпров’ї: Зб. н. пр. — Київ: вид. ІА НАНУ, ЦП НАНУ і УТО ПІК , ЦОД ПА, 2011. — 200 с.; 18 кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.

До збірника наукових праць ввійшли дослідження археологів України і Російської Федерації, присвячені висвітленню актуальних проблем археології та історії давньоугорських племен часу їх проживання на Південному Уралі, у Поволжі та в Україні. Особлива увага приділена групі поховальних пам’яток Суботицького типу, відкритих у Середньому Подніпров’ї, які датуються другою – останньою чвертями ІХ та рубежем ІХ – Х ст. — часом набуття мадярами «нової батьківщини».

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко