ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К. М.Скаржинської)

ISBN: 966-02-1866-4
Рік: 2000
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., 2000.

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К. М.Скаржинської): Монографія. — Київ–Полтава: Археологія, 2000. — 392 с.: іл. — Укр. м. — Рез. укр., рос., англ. — (Національна Академія наук України. Ін–т археології. Полтавська обласна рада. Управління культури Полтавської облдержадміністрації. Центр охорони та досліджень пам’яток археології).

Бібліографічна анотація:

Дослідження висвітлює археологічну діяльність Лубенського музею К.М. Скаржинської (1852–1932), що успішно діяв у 1874–1906 рр. у Круглику під Лубнами на Полтавщині. Цей перший в У країні приватний історико–краєзнавчий музей з яскраво вираженими рисами археологічного збиральництва став осередком археологічного вивчення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя, згрупувавши навколо себе чимало відомих дослідників (Ф.І. Камінський, Г.С. Кир’яков, С.К. Кульжинський, В.Г. Ляскоронський, К.П. Бочкарьов та ін.). У ході досліджень та цілеспрямованого археологічного збиральництва в музеї було створене значне взірцево документоване зібрання старожитностей, походження якого пов’язується з більше ніж 200 пам’ятками території Середнього Подніпров’я, Лівобережжя Дніпра, Півдня України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Росії. Пізніше ця збірка лягла в основу колекцій сучасних полтавських Краєзнавчого, Художнього та ряду інших музеїв.

Монографія розкриває життєвий і творчий науковий шлях лубенських подвижників на терені музейництва й археології. Аналізується дослідницька і видавнича діяльність, склад колекцій, зокрема археологічне зібрання К.М. Скаржинської та його доля. Видання доповнене зводом пам’яток, досліджених членами лубенського археологічного осередку, переліком предметів збірки, реєстрами дарників колекцій, зібрань, що ввійшли до складу музею, покажчиком сучасного місцезнаходження ряду предметів у музеях України, переліком використаних джерел та літератури.

Для широкого кола шанувальників вітчизняної культури, істориків, археологів, музеєзнавців та пам’яткоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко