ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Більське городище в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи

ISBN: 5-7707-9951-X
Рік: 1996
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Укладання, оригінал-макет: ЦОДПА, 1996.
© Андрієнко В.П., Байрак О.М., Бандрівський М.С., Белько О.В., Бессонова С.С., Бойко Ю.М., Бондаревський П.К., Бруяко І.В., Вальчак С.Б., Гавриленко О.А., Гаврилюк Н.А., Гавриш П.Я., Гейко А.В., Гончар М.Г., Гуляєв В.І., Дараган М.М., Золотницький Б.І., Кигим С.Л., Кракало І. В., Крижицький С.Д., Кулатова І.М., Левченко Д.І., Мокляк В.О., Мурзін В.Ю., Островерхов А.С., Подгайний М.Н., Полідович Ю.Б., Приймак В.В., Пуздровський О.Є., Пузікова Г.І., Римар П.О., Роздобудько М.В., Ролле Р., Светлична Є.В., Скорий С.А., Смірнова Г.І., Супруненко О.Б., Сухобоков О.В., Тетеря Д.А., Тітков О.В., Тимченко М.П., Толочко П.П., Усачук А.М., Філатов О.В., Фірсов К.Б., Хохоровські Я., Шевченко Н.П., Шемет П.Г., Шилов Ю.О., Шрамко Б.А., Шрамко І.Б., Юренко С.П., Яценко І.В., 1996.
© Кресленики, рисунки: Андрієнко В.П., Бандрівський М.С., Варвянська Т.В., Гавриш П.Я., Гейко А.В., Золотницька Т.М., Золотницький Б.І., Пуздровський О.Є., Смірнова Г.І., Суховська І.В., Шрамко Б.А., 1996.
© Фотографії: Бандрівський М.С., Кожем’якін В.І., Мурзін В.Ю., Ролле Р., Супруненко О.Б., Херц В., 1989-1996.

Більське городище в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи: Збірник наукових праць / Відп. редактор Супруненко О.Б. — Полтава: ЦОДПА, видцентр. «Археологія», 1996. — 408 с.: іл. — Укр., рос. м. — (Міністерство культури і мистецтв України. Національна Академія Наук України. Інститут археології НАН України. Управління культури Полтавської облдержадміністрації. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:
Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Більське городище в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи» (м. Полтава – с. Більськ, 22–24 травня 1996 р.).

У виданні на основі значних археологічних матеріалів, здобутих у результаті багаторічних досліджень, узагальнюється роль та місце грандіозного комплексу пам’яток скіфської доби у Середньому Поворсклі на Полтавщині — Більського городища VII-III ст. до н.е. — найбільшого укріпленого поселення епохи раннього залізного віку Європи.

Вміщені дослідження про пам’ятки території та округи Великого укріплення Більського городища скіфської доби, а також епохи бронзового віку, ранньослов’янського та давньоруського часу, унікальні природні об’єкти. До збірника ввійшли роботи, присвячені городищам і поселенням широкого ареалу Великої Скіфії, пам’яткам Центральної Європи. Особлива увага приділена старожитностям скіфської доби Полтавщини.

Для археологів, істориків, працівників музеїв, вищої школи, краєзнавців, широкого загалу шанувальників найдавнішою минулою України.

Автори:
,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко