ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Борис Андрійович Шрамко. Біобібліографічний покажчик

ISBN:
Рік: 2001
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Тітков О. В., 2001.
© Вступна стаття: Буйнов Ю. В., Міхеєв В. К., Супруненко О. Б.

Борис Андрійович Шрамко — професор Харківського університету ім. В. Н. Каразіна. Біобібліографічний покажчик. До 80-річчя з дня народження / Укладач Тітков О. В. — За редакцією В. К. Міхеєва. — Харків, 2001. — 63 с.

Бібліографічна анотація:

Біобліографічний покажчик містить повний реєстр наукових праць відомого українського археолога, педагога, доктора історичних наук, професора Б. А. Шрамка, якому у січні 2001 року виповнюється 80 років з дня народження.

Б. А. Шрамко — провідний фахівець в галузі археології доби раннього залізного віку Східної Європи. Понад 50 років свого життя він віддав дослідженню найдавнішому минулому України, особливо історії землеробства, металургії, релігії та етнокультурного розвитку Лісостепової Скіфії.

Визначаючи вагомий внесок археолога в скарбницю історико-культульних надбань нашої Батьківщини, його колеги пропонують це видання широкому колу фахівців — археологам, історикам, краєзнавцям і історіографам.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко