ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Буйських Сергій Борисович. Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження)

ISBN: 978-966-8999-42-0
Рік: 2012
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: І. М. Кулатова, 2012.
© ЦП НАНУ і УТОПІК, 2012.

Буйських Сергій Борисович. Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) / Упорядник І. М. Кулатова; наук. ред. О. Б. Супруненко. — Київ–Полтава: ІА НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; ЦОДПА, 2012. — 80 с.

Бібліографічна анотація:

Біобібліографічний покажчик містить список друкованих наукових праць відомого українського археолога, вченого-антикознавця, дослідника греко-римських старожитностей Півдня України (насамперед Ольвії та її хори), кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу античної археології Інституту археології НАН України БУЙСЬКИХ Сергія Борисовича.

Видання подає також біографічні матеріали про вченого, супроводжені фотографіями, стислий самозвіт С. Б. Буйських та невелику добірку віршів з його польових щоденників різних років.

Для археологів, істориків, краєзнавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться античною історією та культурою Північного Причорномор’я.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко