ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Дослідження літописної Лтави: Іванова гора

ISBN: 978-966-8999-65-9
Рік: 2015
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., 2015.
© Артем’єв А. В., Бондаренко В. Л., Горбаненко С. А., Яніш Є. Ю., додатки, 2015.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2015.
© Інститут археології НАН України, 2015.
© ЦОДПА, 2015.

Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора [Текст] = Investigations at the Ancient Ltava: Ivanova Hora/ Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури; Інститут археології НАН України; Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. — Частина перша. — 180 с., іл. + XII кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

У роботі вводяться до наукового обігу й аналізуються матеріали археологічних науково-рятівних досліджень ділянки культурних нашарувань головного історичного ареалу міста Полтави — Іванової гори на Соборному майдані. Охарактеризовані історія вивчення слов’яно-руських старожитностей міста й елементи топографії поселення літописної Лтави, отримані в ході розкопок матеріали роменської культури, давньоруського і післямонгольського часу, козацької доби і Нової епохи, що походять з пам’ятки археології національного значення — Полтавського поселення і городища (охоронний номер 160001–Н).

Видання продовжує серію праць за результатами охоронних археологічних досліджень у Полтаві останнього десятиріччя.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко