ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Дослідження літописної Лтави: Іванова гора

ISBN: 978-966-8999-66-6
Рік: 2015
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О., 2015.
© Артем’єв А. В., Баранов В. І., Бондаренко В. Л., Горбаненко С. А., додатки, 2015.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2015.
© Інститут археології НАН України, 2015.
© ЦОДПА, 2015.

Супруненко О. Б., Пуголовок Ю. О. Дослідження літописної Лтави: Іванова гора [Текст] = Investigations at the Ancient Ltava: Ivanova Hora/ Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури; Інститут археології НАН України; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації. — К.: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. — Частина друга. — 192 с., іл. + XII кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Друга частина дослідження присвячена висвітленню результатів науково-рятівних археологічних робіт на південно-східній ділянці Іванової гори у м. Полтаві, на городищі та поселенні слов’яно–руського часу і в межах полкового центру козацької епохи. Охарактеризовані унікальні для Полтавського поселення комплекси доби раннього залізного віку, риси матеріальної культури сіверянського, давньоруського та післямонгольського населення літописного «граду» Лтава. Наведені нові дані щодо історичної топографії Полтавської фортеці XVII ст.

Видання продовжує серію праць за результатами охоронних археологічних досліджень, проведених у Полтаві за останнє десятиріччя.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, краєзнавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко