ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Хорольщина: від давнини до сьогодення

ISBN: 978-966-8999-80-3
Рік: 2017
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Автори статей, 2017.
© ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017.
© ЦОДПА, 2017.
© ПКМ ім. В. Кричевського, 2017.
© Хорол. РКМ, 2017.

Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат–лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. — К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. — 160 с., іл.

Бібліографічна анотація:

До збірника на честь 100–річчя від дня заснування Хорольського районного краєзнавчого музею вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень ювілейної наукової конференції «Хорольщина: від давнини до сьогодення» (м. Хорол Полтавської обл., 26 квітня 2017 р.), що презентують краєзнавчий та музейний виміри в діяльності закладів культури, науки Полтавської області і Хорольського району, сторінки 900–річної історії міста Хоролу.

Для істориків, краєзнавців, природознавців, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників історії Полтавщини.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко