ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Християнські старожитності Лівобережної України

ISBN: 966-7628-00-0
Рік: 1999
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© ІА НАН Укрїни, 1999.
© ВЦ «Археологія» ЦОДПА, 1999.
© Автори статей, 1999.
© Обкладинка, оригінал-макет ВЦ «Археологія», 1999.

Християнські старожитності Лівобережної України : збірник наукових праць / Відп. ред. Супруненко О.Б. — Полтава : Археологія, 1999. — 184 с.: 26 іл. — Укр., рос., англ. м. — (НАН України. Ін-т археології. Полтав. обл. держ. адміністрація. Управління культури. Управління у справах релігій. Центр охорони та досліджень пам’яток археології).

Бібліографічна анотація:

Збірник містить наукові статті з проблем археології, історії Давньої Русі, пізнього українського середньовіччя, історії християнської релігії, проблем пам’яткоохороництва, що присвячені вивченню християнських старожитностей Лівобережної і Середнього Подніпров’я — Полтавщини, Київщини, Сумщини, Харківщини, Черкащини та Чернігівщини.

Для археологів, істориків, релігієзнавців, краєзнавців, співробітників музеїв, широкого кола читачів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко