ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Козацькі старожитності Полтавщини

ISBN:
Рік: 1994
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Колектив авторів: Белько О.В., Гладиш К.В., Заїка Г.П., Золотницький Б.І., Кішик В.В., Кулатова І.М., Мірза-Авакянц Н.Ю., Супруненко О.Б., Ханко В.М., 1994.
© Кресленики, малюнки: Ангельштет Л., Золотницька Т., Золотницький Б., Кричевський В., Рожанківський Ф., Стан М., Суховська І., 1994.
© Укладання: Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 1994.

Козацькі старожитності Полтавщини: Збірник наукових праць; [Редколегія Бондаревський П.К. (відп. ред.) та ін.]. — Полтава, 1994. — Вип. 2. — 168 с.: іл.

Бібліографічна анотація:

Збірник містить наукові роботи археологів, архітекторів, істориків, мистецтвознавців та краєзнавців з проблематики українського козацтва Полтавщини XVI — XVIIIст. Публікуються огляди історичних джерел, результати археологічних розкопок, музейні матеріали, окремі витвори образотворчого мистецтва. У збірнику репринтно відтворено текст яскравої праці відомого українського історика Н.Ю. Мірзи-Авакянц «З побуту української старшини кінця XVII віку», виданої у Полтаві 1919 р.

Для широкого загалу шанувальників історії України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко