ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Козацькі старожитності Полтавщини

ISBN:
Рік: 1993
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Колектив авторів: Вечерський В.В., Касимова І.А., Кішик В.В., Клочко В.В., Кулатова І.М., Мокляк В.О., Супруненко О.Б., Суховська І.В., Телегін Д.Я., Формозов О.О., Ханко В.М., 1993.
© Укладання: Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 1993.

Козацькі старожитності Полтавщини: Збірник наукових праць; [Редколегія: Бондаревський П.К. (відп. ред.) та ін.]. — Полтава, 1993. — Вип. 1. — 136 с.: іл.

Бібліографічна анотація:

Збірник містить наукові роботи археологів, архітекторів, істориків, мистецтво знавців Києва, Москви і Полтави, з проблематики українського козацтва Полтавщини доби Руїни та Гетьманщини. Публікуються огляди археологічних, архівних та музейних джерел щодо історії козацтва, маловідомі плани Полтавської фортеці, окремі знахідки. До збірника ввійшли статті, присвячені темі козацтва у творчості видатного українського митця Опанаса Сластьона та пам’яткоохоронній діяльності членів Полтавської ученої архівної комісії на початку ХХ ст.

Для широкого загалу шанувальників історії Полтавщини.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко