ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кургани між сс. Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі

ISBN: 966-8999-01-0
Рік: 2006
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2006.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2006.
© Супруненко О. Б., 2006.
© Додаток: Артем’єв А. В., 2006.
© Рисунки: Коваленко Г. В., Менчинська Т. В., 2006.

Супруненко О. Б. Кургани між сс. Дуканичі та Солонці на Нижньому Пслі: Наукове видання / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — Київ-Полтава: Вид-во ПП «Гротеск», ВЦ «Археологія», 2006. — 128 с.: іл., 1 с. вкл. — Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина ІV.

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наведено опис і культурнохронологічну характеристику ряду поховань курганів поблизу сс. Дуканичі та Солонці, досліджених Дніпровським та Дмитрівським загонами Охоронної експедиції Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації в околицях м. Комсомольськ Полтавської області, в ході проведення розкопок і розвідок в зоні спорудження кар’єру Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та металургійного заводу ВАТ «Ворскла-сталь».

Публікуються матеріали поховань доби енеоліту, раннього, середнього та пізнього етапів бронзового віку, золотоординського часу, гетьманської та новітньої доби, серед яких — рештки унікального дитячого пізньоенеолітичного комплексу, що супроводжувався двома гранітними архаїчними стелами. Наводяться дані щодо стану здоров’я і захворювань населення вказаних епох, отримані під час проведення медико–одонтологічного вивчення кісток та зубів похованих. Публікуються матеріали археологічних досліджень житлово–господарських комплексів рубежу ХІХ-ХХ ст., виявлені в двох курганах, а також результати розвідок на території Дмитрівської сільської ради м. Комсомольськ Полтавської області.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, істориків культури і мистецтва, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко