ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кургани Нижнього Припсілля

ISBN: 978-966-8999-34-5
Рік: 2011
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О.Б., Шерстюк В.В., 2011.
© Додаток: Артем’єв А.В., 2011.
© Інститут археології НАН України, 2011.
© ЦП НАН України і УТОПІК, 2011.
© ЦОДПА УК ПОДА, 2011.

Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Кургани Нижнього Припсілля = The Lower Psel Mounds. – Київ, 2011. – 472 с. + 24 кол. вкл.; 384 іл.

Бібліографічна анотація:

Робота вводить до наукового обігу й атрибутує значну групу поховальних пам’яток від епохи енеоліту до середньовіччя басейну Нижнього Псла на Полтавщині, досліджених у ході систематичних науково-рятувальних робіт в зонах будівництва гірничо-збагачувальних підприємств Комсомольського мікрорегіону 2007-2011 рр. У монографічному дослідженні вміщений нарис історії археологічних досліджень басейну Нижнього Псла, наведений опис досліджених поховальних та ін. комплексів, здійснений аналіз відомих старожитностей ряду епох, доповнений оглядом антропологічних матеріалів з розкопаних курганів, відповідними покажчиками, значною кількістю ілюстрацій.

Для археологів, істориків, викладачів вишів та загальноосвітніх шкіл, працівників музеїв, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко