ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кургани поблизу с. Солонці на Нижньому Пслі

ISBN: 978-966-8999-18-5
Рік: 2007
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., 2007.
© Додаток: Артем’ев А. В., 2007.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2007.
© Інститут археології НАН України, 2007.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2007.

Супруненко О. Б. Кургани поблизу с. Солонці на Нижньому Пслі: Наукове видання / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — Київ-Полтава: Вид-во ПП «Друкарня «Гротеск», ВЦ «Археологія», 2007. — 142 с.: іл. – Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина V.

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наводиться опис та культурно–хронологічна характеристика поховальних комплексів з курганів поблизу с. Солонці у пониззі р. Псел, в околицях м. Комсомольськ Полтавської області, вивчених у ході охоронних археологічних робіт в зоні спорудження кар’єру Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Публікуються матеріали досліджень семи курганів доби пізнього енеоліту, бронзового і раннього залізного віків, впускних поховань початку пізньосередньовічної доби, деякі новітні об’єкти.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко