ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кургани поблизу с. Волошине в пониззі Псла

ISBN: 978-966-8999-27-7
Рік: 2010
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Кулатова І. М., Скорий С. А., Супруненко О. Б., 2010.
© Додатки: Артем’єв А. В., Журавльов О. П., Каськова Л. Ф., 2010.
© Інститут археології НАН України, 2010.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2010.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 2010.

Кулатова І. М., Скорий С. А., Супруненко О. Б. Кургани поблизу с. Волошине в пониззі Псла. – Київ, 2010. – 160 с., 6 кол. вкл.: іл. – (Інститут археології НАН України. Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації). – Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина VIII.

Бібліографічна анотація:

Дослідження присвячене введенню до наукового обігу та інтерпретації матеріалів науково-рятівних досліджень групи курганів ІІ поблизу с. Волошине Дмитрівської сільської ради м. Комсомольськ Полтавської обл., що знаходилася у пониззі р. Псел, на місці сучасного кар’єру ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат». Публікуються комплекси поховань доби енеоліту – раннього бронзового віку, бабинської культури, матеріали досліджень гробниці жінки-служительниці культу ранньоскіфської епохи. Особлива увага приділена двом золотоординським похованням кочівників, що містили численні предмети супутнього інвентаря, з-поміж яких – деталі візка, предмети озброєння та спорядження вершника і коня, жіночі прикраси і рештки головного убору – бокки.

Для археологів, пам’яткознавців, істориків, викладачів і студентів вузів, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко