ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Кургани з похованнями золотоординського часу поблизу Волошиного у пониззі Псла

ISBN: 966-531-144-1
Рік: 2006
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О. Б., Маєвська С. В., Артем’єв А. В., Горбенко С. О., 2006.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2006.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2006.
© Рисунки: Коваленко Г. В., Менчинська Т. В., 2006.

Супруненко О. Б., за участю Маєвської С. В, Артем’єва А. В., Горбенка С. О. Кургани з похованнями золотоординського часу поблизу Волошиного у пониззі Псла: Наукове видання / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. — Київ–Полтава, 2006. — 140 с., іл. — Серія «Старожитності околиць Комсомольська». — Частина III.

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наведено опис і культурно–хронологічну характеристику поховань кількох курганів, досліджених експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації в околицях м. Комсомольск Полтавської області, в ході проведення охоронних розкопок поблизу с. Волошине, в зоні спорудження кар’єру Єристівського родовища залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо–збагачувальний комбінат».

Публікуються численні матеріали, виявлені у похованнях кочівників золотоординського часу, серед яких — зразки озброєння, предмети вузди, особистого вжитку і залишки текстилю та шкіри XIV ст. Наводяться дані щодо стану здоров’я і захворювань населення початку пізньосередньовічної доби, отримані під час проведення одонтологічного та краніологічного вивчення кісток скелетів і зубів похованих, а також варіант графічної реконструкції зовнішнього вигляду чоловіка з поховання 4 кургану № 11/2003 р., виконаної антропологом С. О. Горбенком. Вміщені описи комплексів доби енеоліту–бронзи, початку раннього залізного віку, що містилися у досліджених курганах.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, істориків культури, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко