ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Моця Олександр Петрович : Бібліографічний покажчик (До 60-річчя з дня народження)

ISBN: 978-966-8036-66-8
Рік: 2010
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Павленко С. В., Супруненко О. Б., 2010.
© Оригінал-макет: Тимощук А. І., 2010.
© Дивосвіт, 2010.

Моця Олександр Петрович : Бібліографічний покажчик (До 60-річчя з дня народження) / Укладачі Павленко С. В., Супруненко О. Б. – Київ-Полтава: Дивосвіт, 2010. – 36 с. – (Ін-т археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

У бібліографічному покажчику вміщено реєстр наукових праць відомого українського археолога, дослідника старожитностей епохи Київської Русі та середньовіччя з України, доктор історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Олександра Петровича Моці, біографічні відомості про нього.

Видання призначене для археологів, істориків, викладачів та студентів вузів, всіх, хто цікавиться вивченням Києворуської доби України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко