ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Михайло Якович Рудинський (1887-1958): Біобібліографічний покажчик

ISBN: 966-7628-10-8
Рік: 2001
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Шовкопляс І. Г., Супруненко О. Б., Удовиченко О. І., 2001.
© Оригінал-макет: ВЦ «Археологія» ЦОДПА, 2001.

Михайло Якович Рудинський (1887-1958): Біобібліографічний покажчик / Укладачі Шовкопляс І. Г., Супруненко О. Б., Удовиченко О. І. — Київ-Полтава: ВЦ «Археологія», 2001. — 32 с.: іл. — (Інститут археології Національної Академії наук України. Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

Біобібліографічний покажчик містить реєстр наукових праць видатного українського археолога, музейчика, пам’яткоохоронця і громадянина, одного з керівників української археологічної науки другої-третьої чверті ХХ ст. М. Я. Рудинського (1887-1958), перелік основних праць, де висвітлені наукова діяльність і творчий шлях вченого, його автобіографію.

Дослідник пам’яток первісної археології України, один із перших директорів Полтавського краєзнавчого музею, вчений секретар Всеукраїнського Археологічного комітету ВУАН та Інституту археології АН України, залишив яскравий доробок у царині вивчення найдавнішого минулого Східної Європи доби кам’яного віку, енеоліт і бронзи, раннього заліза та середньовіччя. М. Я. Рудинський – один із фундаторів вітчизняного пам’яткоохоронництва і музеєзнавства, видавець і редактор.

Видання призначене для археологів, істориків, працівників музеїв, викладачів і студентів вузів, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко