ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Наукова концепція державного археологічного заповідника «Більське городище скіфського часу»

ISBN:
Рік: 1996
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Кулатова І. М., Пасько Н. І., Супруненко О. Б., Тітков О. В., Шрамко Б. А., 1996.
© Карти-схеми: Варвянська Т. В., Золотницький Б. І., 1996.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації, 1996.

Наукова концепція державного археологічного заповідника «Більське городище скіфського часу»: наукова конференція, довідкові матеріали, проекти. / Упорядник, науковий редактор Супруненко О. Б. — Полтава: Видавничий центр «Археологія», 1996. — 60 с.: іл. — (ЦОДПА)

Бібліографічна анотація:

У виданні вміщення наукова концепція державного археологічного заповідника «Більське городище скіфського часу», короткі історичні довідки про грандіозний комплекс пам’яток біля с. Більськ Котелевського району Полтавської області, проект реєстру пам’яток майбутнього заповідника, опис проектованих зон охорони та бібліографія основних наукових праць, присвячених пам’яткам території та округи Більського городища.

Для археологів, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко