ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Нові археологічні дослідження на Кременчуччині

ISBN: 966-8892-10-0
Рік: 2006
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Супруненко О.Б., Шерстюк В.В., 2006.
© Інститут археології НАН України, 2006.
© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2006.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2006.

Супруненко О. Б., Шерстюк В.В. Нові археологічні дослідження на Кременчуччині: Наукове видання. — Київ–Полтава: Вид-во «Фірма «Техсервіс», ВЦ «Археологія», 2006. — 146 с.: іл. — (Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

Бібліографічна анотація:

У дослідженні наводиться опис і культурно–хронологічна характеристика більше 200 пам’яток археології — поселень, окремих курганів та їх груп у пониззі р. Псел, у межах Кременчуцького району та в околицях м. Комсомольськ Полтавської області, виявлених і обстежених у ході розвідок в зоні Біланівського, Єристівського, Лавриківського та Горішнє–Плавнівського родовищ залізистих кварцитів ВАТ «Полтавський гірничо–збагачувальний комбінат».

Публікуються матеріали досліджень поселення давньоруського часу, гетьманської та новітньої доби на території історичної частини міста Кременчук, серед яких — рештки житлово-господарського комплексу, знищеного за монголо–татарської навали.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко