ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Опішнянське городище

ISBN:
Рік: 1995
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Сухобоков О. В., Юренко С. П., 1995.
© Чертежи, рисунки: Сухобоков О. В., 1995.
© Центр охраны и исследований памятников археологии, 1995.

Сухобоков О. В., Юренко С. П. Опошнянское городище: (по материалам археологических исследований 1975 г.). — Полтава, 1995. — Препринт, вып. 6. — 72 с.: 24 ил. — (НАН Украины. Ин-т археологии. Центр охраны и исслед. памятников археологии управления культуры исполкома Полтав. обл. Совета народных депутатов).

Бібліографічна анотація:

У виданні подано матеріали досліджень одного з ранньослов’янських городищ, розкопки якого були розпочаті ленінградським археологом І. І. Ляпушкіним у 1940 р. та завершені авторами у 1975 р. В результаті досліджень отримані дані про перехідний характер поселення, в якому поєднуються характерні риси волинцівських та роменських старожитностей.

Встановлюючи дату поселення другою половиною VIII ст. н. е. та підкреслюючи його синкретичність, О. В. Сухобоков та С. П. Юренко цим самим визначають місце цієї відомої пам’ятки в культурно–хронологічній колонці старожитностей Дніпровського Лівобережжя України напередодні утворення Давньоруської держави.

Для археологів, краєзнавців, працівників закладів культури, вчителів шкіл, студентів історичних факультетів вишів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко