ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Племена скіфського часу в лісостепу Дніпровського Лівобережжя

ISBN: 966-7628-06-Х
Рік: 2000
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Гавриш П. Я., 2000.

Племена скіфського часу в лісостепу Дніпровського Лівобережжя (за матеріалами Припсілля) [Текст] / П. Я. Гавриш; Інститут археології НАН України, Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. — Полтава: Археологія, 2000. — 232 с.: іл. — (Інститут археології НАН України. Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління кудьтури Полтавської облдержадміністрації)

 

Бібліографічна анотація:

У монографії всебічно висвітлюються пам’ятки скіфського часу в басейні р. Псел. На основі матеріалів польових досліджень автора 1986-1993 рр. вперше подається характеристика поселень, житлово-господарських комплексів, матеріальної культури, господарства, релігійних вірувань, поховального обряду місцевого населення. Культурно-етнічний розвиток племен Припсілля розгортається на широкому тлі історії лісостепового населення Дніпровського Лівобережжя епохи раннього залізного віку.

Для археологів, істориків, музейних працівників і широкого загалу краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко