ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Полтавщина в «Путешественных записках» 1781 року

ISBN: 966-95374-9-5
Рік: 1999
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Зуєв В. Ф., 1787, 1999.
© Вступ, стаття: Супруненко О. Б., 1999.
© Коментарі: Кигим С. Л., Коваленко О. В., Мокляк В. О., Супруненко О. Б., 1999.
© ВЦ «Археологія», 1999.

Зуєв В. Ф. Полтавщина в «Путешественных записках» 1781 року / Упорядник та наук. ред. Супруненко О. Б. — Підг. до друку та комент. Кигим С. Л., Коваленко О. В., Мокляка В. О., Супруненка О. Б. — Полтава: «Археологія», 1999. — 48 с.: іл. — Серія «Джерела з історії Полтавщини». — Вип. 2. — Укр., рос. м.— (Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. ПП Друкарня «Гротеск»).

Бібліографічна анотація:

Праця академіка Санкт–Петербурзької Академії наук В. Ф. Зуєва (1754–1794) зберегла описи природи, господарської діяльності населення сіл та міст Полтавщини, назавжди залишивши у подорожніх записках яскраві картини розвітку Полтави і Кременчука в останній чверті XVIII ст. У роботі наводиться чимало фактів щодо історії забудови міст, появи перших закладів освіти, розвитку міського господарства і регулярного архітектурного планування, здійснений огляд найдавнішої історико-культурної спадщини краю. На сьогодні «Путешественные записки от С.–Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году» запишаються одним з найбільш важливих і докладних джерел з історії Полтавщини кінця XVIII ст.

Публікується уривок з роботи відомого російського вченого-природознавця. мандрівника і літератора.

Для істориків, археологів, етнографів, краєзнавців, студентів, учнів шкіл, широкого кола читачів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко