ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Полтавський археологічний збірник

ISBN:
Рік: 1995
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Гавриленко І.М., Гавриш П.Я., Гейко А.В., Горбов В.М., Губарь В.М., Джинждан Ф., Заїка Г.П., Звагельський В.Б., Золотницький Б.І., Іщенко Ж.І., Кожевнікова О.М., Кракало І.В., Кулатова І.М., Левченко Д.І., Мокляк В.О., Мурзін В.Ю., Пасько Н.І., Приймак В.В., Ролле Р., Скорий С.А., Степанович С.П., Супруненко О.Б., Ткаченко О.М., Усачук А.М., Філоненко Л.К., Шалобудов В.М., Шилов Ю.О., Шрамко І.Б., Шрамко Б.А., Щавєлєв С.П., Яковлєва Л., 1995.
© Світлини: Джинджан Ф., Кракало І.В., Супруненко О.Б., Шрамко І.Б., Яковлєва Л., 1995.
© Кресленики, малюнки: Гавриленко І.М., Гавриш П.Я., Городничий А.Л., Заїка Г.П., Золотницький Б.І., Золотницька Т.М., Іщенко Ж.І., Мокляк В.О., Макаренко М.О., Приймак В.В., 1995.
© Укладання: Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, 1995.
© Обкладинка і макет: ОДГВ «Полтавський літератор», 1995.

Полтавський археологічний збірник: Збірник наукових праць / За ред. Супруненка О.Б. — Полтава, 1995. — Число третє. — 248 с.: іл. / Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

Бібліографічна анотація:

Третє число збірника репрезентує результати археологічних досліджень 1994 р. на території Полтавської області археологів Гамбурга, Києва, Парижа, Полтави, Сум, Харкова, краєзнавців області.

Статті та публікації висвітлюють коло проблем з історіографії української та російської археології, археології кам’яного віку, скіфського часу, ранньослов’янської та києво-руської доби, пізньосередньовічної та промислової археології, нумізматики, археологічної бібліографії, мистецтвознавства.

Представлені у виданні матеріали публікуються вперше згідно плану роботи на 1995 р. управління культури виконкому Полтавської обласної Ради народних депутатів.

Для археологів, істориків, нумізматів, краєзнавців, широкого кола шанувальників стародавньої історії Дніпровського лісостепового Лівобережжя України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко