ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Полтавський археологічний збірник

ISBN:
Рік: 1994
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Бітковськнй О.В., Бовкун І.В., Бондаревський П.К., Гавриленко І.М., Горбенко С.О., Граб В.І., Захожай Г.О., Кононенко Ж.О., Коротенко В.В., Кракало І.В., Кулатова І.М., Кухарська О.М., Левченко Д.І., Приймак В.В., Пустовіт Т.П., Сидоренко О.В., Стан М.А., Степанович С.П., Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В., Шалобудов В.М., Шрамко Б.А., 1994.
© Світлини: Зарецький І.А., Кракало І.В., Моргунов Ю.Ю., Приймак В.В., Радченко М.О., Супруненко О.Б., Шрамко І.Б., 1994.
© Кресленики, малюнки: Гавриленко І.М., Горбенко С.О., Захожай Г.О., Кулатова І.М., Кухарська О.М., Стан М.А., Суховська І.В., Терпиловський Р.В., Шрамко Б.А., а також Золотницький Б.І., 1994.
© Укладання: Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавського обласного управління культури, 1994.

Полтавський археологічний збірник: Збірник наукових праць / За ред. Супруненка О.Б. — Полтава, 1994. — Число друге. — 220 с.: іл. / Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавського обласного управління культури.

Бібліографічна анотація:

Друге число збірника репрезентує результати пошукових робіт співробітників Центру, археологів Києва, Дніпропетровська, Сум, Полтави, краєзнавців.

Статті та публікації висвітлюють коло проблем з історіографії української археології, археології кам’яного віку, доби бронзи, скіфського часу, ранньослов’янської та києво-руської доби, антропології, нумізматики, пам’яткоохоронництва та музеєзнавства.

Вперше публікуються численні археологічні знахідки доби бронзи — раннього залізного віку на Полтавщині, результати досліджень слов’янського поселення середини І тис. н. е. поблизу с. Сенча у Посуллі, колекція античних та ранньовізантійських світильників з музеїв Полтави, результати реконструкції зовнішнього вигляду воїна-золотоординця XIII ст. за черепом, виявленим у похованні біля с. Шушвалівка на Лівобережжі Дніпра, ряд нумізматичних пам’яток II-III та XVII-XVIII ст. Вперше оприлюднена епістолярія С.К. Кульжинського, В.О. Пархоменка, К.М. Скаржинської, М.А. Стана, В.М. Щербаківського.

Для археологів, істориків, музеєзнавців, нумізматів, широкого кола шанувальників стародавньої історії Дніпровського Лівобережжя України.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко