ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Селітроваріння на Полтавщині

ISBN:
Рік: 2008
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Каравайко Д. В., Скорий С. А., Приймак В. В., 2008.
© Інститут археології НАН України, 2008.
© Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ», 2008.

Каравайко Д. В., Скорий С. А., Приймак В. В. Селітроваріння на Полтавщині (у світлі новітніх археологічних розкопок на Більському городищі). – Полтава, 2008. – 76 с., іл. + 4 кол. вкл. – (Інститут археології НАН України. Комунальна установа «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради).

Бібліографічна анотація:

У монографії детально аналізуються комплекс печей пізньосередньовічного часу, призначений для одержання селітри, що є найважливішим компонентом виробництва чорного димного пороху, та залишки табору селітроварів, досліджених авторами протягом 2005-2007 років. на Більському городищі скіфського часу (Дніпровське Лісостепове Лівобережжя, басейн р. Ворскла).

Матеріали розглядаються у контексті відомих даних, насамперед, письмових джерел про видобуток селітри в Україні, де одним із основних центрів селітроваріння у XVI-XIX ст. була Полтавщина.

Публікувані археологічні джерела значно і безпосередньо доповнюють ставлення до виробництві згаданого стратегічного продукту.

Для істориків, археологів, викладачів вишів, студентів.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко