ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка

ISBN: 978-966-8999-90-1
Рік: 2018
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Автори статей і матеріалів, 2018.
© ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018.
© ПКМ ім. В. Кричевського, 2018.
©Полтавська районна рада, 2018.

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів Другої наукової конференції / Ред. кол.: Л. Л. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. — Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018. — 158 с., IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені наукові статті, публікації і матеріали доповідей та повідомлень Другої наукової конференції «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка» (м. Полтава, 1 березня 2018 р.), проведеної обласним краєзнавчим музеєм разом із Полтавською районною радою. Висвітлюються проблеми вивчення спадщини визначного земляка-літописця, козацької історії Полтавщини і безпосередньо села Жуків та його околиць від найдавніших часів до сьогодення, джерелознавчі і музеєзнавчі аспекти в історії краю, питання краєзнавства мікрорегіону.

Для істориків, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників історії Полтавщини, учнівської молоді.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко