ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка

ISBN: 978-966-8999-95-6
Рік: 2019
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Автори статей, 2019.
© ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019.
© ПКМ ім. Василя Кричевського, 2019.
© Полтавська районна рада, 2019.

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової конференції / [ред. кол.: Л. В. Бабенко, С. О. Біляєва, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.)], ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. — Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019. — 184 с., IV кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені наукові статті, публікації і матеріали доповідей та повідомлень Третьої наукової конференції «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка» (м. Полтава, 1 березня 2019 р.), проведеної Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського разом із Полтавською районною радою. Висвітлюються проблеми вивчення спадщини визначного земляка-літописця, козацької історії Полтавщини і безпосередньо села Жуків та його околиць від найдавніших часів до сьогодення, джерелознавчі і музеєзнавчі аспекти в історії краю, питання краєзнавства мікрорегіону.

Для істориків, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників історії Полтавщини, учнівської молоді.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко