ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища

ISBN:
Рік: 2019
Бібліографічний опис:

Наукове видання

© Скорий С. А., Білозор В. П., Супруненко О. Б., Кулатова І. М., 2019.
© Інститут археології НАН України, 2019.
© ІКЗ «Більськ», 2019.
© ЦОДПА, 2019.
© ПКМ ім. Василя Кричевського, 2019.
© Додатки: Артем’єв А. В., Бондаренко В. Л., Горбаненко С. А., Журавльов О. П., Козак О. Д., Пашкевич Г. О., Шульц М., 2019.
© ТОВ «Майдан», 2019.

Скорий С. А., Білозор В. П., Супруненко О. Б., Кулатова І. М. Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища: колективна монографія / НАН України, Ін-т археол.; ДКіТ Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ ім. В. Кричевського; ІКЗ «Більськ» Полтав. обл. ради; [відп. ред. І. І. Корост]. – Київ: ТОВ «Майдан», 2019. – 372 с., ХІІ кол. вкл.

Бібліографічна анотація:

Монографічне дослідження присвячене введенню до наукового обігу результатів багаторічного вивчення структури поселень у межах Великого укріплення широко відомого Більського городища скіфської доби у басейні р. Ворскли. Детально аналізуються матеріали стаціонарних розкопок кількох селищ на вказаній території – в урочищах Царина, Лісовий Кут, Поле 2-ої бригади, наводяться дані про відкриті в ході розвідок понад два десятки поселень, котрі поки-що в основному не піддавались планомірним дослідженням.

Розглядаються питання топографії селищ, різноманітні категорії об’єктів на їх території (житлово-господарські, виробничі, культові) та їх планування.

Значна увага приділена широкому і різноманітному речовому комплексу, відкритому на згаданих селищах, питанням хронології.

На основі узагальнюючого аналізу джерел пропонуються версії історичного розвитку внутрішньої структури Великого укріплення Більського городища.

Текст роботи супроводжується додатками, що включають результати вивчення матеріалів з палеоантропології, палеозоології, палеоетноботаніки, які істотно розширюють джерельну базу дослідження.

Для археологів, істориків, музейних співробітників, викладачів і студентів історичних факультетів вишів, а також усіх, хто цікавиться далеким минулим України та Сходу Європи.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко