ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Скорий Сергій Анатолійович: Біобібліографічний покажчик (До 60-ліття з дня народження)

ISBN: 978-966-8036-34-7
Рік: 2009
Бібліографічний опис:

Науково-довідкове видання

© Укладання: Супруненко О. Б., Тимощук А. І., 2009.
© Оригінал-макет: ЦОДПА, 2009.

Скорий Сергей Анатолиевич: Биобиблиографический указатель (к 60-летию со дня рождения) / Составители Супруненко А. Б., Тимощук А. И. — Киев-Полтава: ІВА “Дивосвіт”, 2009. — 32 с.: ил. — (Ин-т археологии НАН Украины. Центр памятниковедения НАН Украины и Украинского общества охраны памятников истории и культури. ЦУентр охраниы и исследования памятников археологии управления культури Полтавской облгосадминистрации).

Бібліографічна анотація:

Біобібліографічний покажчик включає реєстр наукових робіт відомого українського археолога, дослідника старожитностей епохи раннього заліза в Українському Лісостепу, доктора історичних наук, професора, завідувача Відділом археології раннього залізного віку Інститута археології НАН України Сергія Анатолійовича Скорого, його автобіографію.

Видання призначене для археологів, істориків, вчителів та студентів вузів, всіх хто цікавиться вивченням раннього залізного віку Східноєвропейського Лісостепу.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко